Kdo jsme?

Dětský divadelní soubor Láz poprvé zahájil svou činnost dne 12. září 2013. Jedná se o divadelní kroužek určený dětem od 7 let, horní věková hranice zatím učena není.

Kroužek vznikl za podpory ředitelky MŠ, paní Dis. Martiny Gonzálesové a za podpory obecního úřadu obce Láz. Velkou podporu má i ze strany rodičů. Kolegiální podpora je i ze strany ZUŠ J.J. Ryby v Rožmitále p. Tř. a ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram.

Vedení se ujala Anna Petrušková, která vystudovala Pedagogiku volného času se specializací na dramatickou výchovu na Jihočeské univerzitě. Nyní studuje Scénická a mediální studia na Univerzitě J. A. Komenského. K divadlu měla blízko od školních let - prošla třemi stupni literárně-dramatického oboru ZUŠ J.J. Ryby v Rožmitále p.Tř. a 7 let se věnovala loutkoherectví.

Proč divadelní kroužek? Protože...


Všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Zdokonaluje jeho projev, kulturu mluveného slova i pohybu, rozvíjí představivost a podněcuje zájem o současné kulturní dění. Učí respektu k partnerům a odpovědnosti. Umožňuje dětem uplatnit různé dovednosti i vlastní nápady při přípravě kolektivního vystoupení. Vede ke zvýšení sebejistoty dítěte, k jeho vyrovnanému vystupování, též k uvědomování si hodnot všeobecně.
Formou hry vede dítě ke správným návykům držení těla, dýchání, výslovnosti, učí jej základním pravidlům dramatické hry, dále rozvíjí pohotovost reakce na partnera i situaci a základní výrazové prvky přednesu.

 

 Jak to u nás chodí..


Není-li tomu ve výjimečných případech jinak, scházíme se od prvního zářijového pátku do posledního pátku červnového.

Každý, kdo uvažuje o členství v kroužku, má nárok na jednu/dvě hodiny zdarma, aby se seznámil se skupinou, mohl přihlížet a rovnou se zapojit. Pak teprve se může na základě svých zkušeností rozhodnout, zda se doopravdy chce stát členem. V případě že ano, obdrží (nebo si sám vytiskne) přihlášku, která je ke stažení na webu v sekci ke stažení. Noví členové jsou vítáni především začátkem školního roku, možné je také zahájit docházku v pololetí. Od března již nové členy nepřijímáme a to z důvodu nacvičování finální inscenace ke konci školního roku.

Závazná přihláška je platná do té doby, než zákonný zástupce dítě ze souboru odhlásí tzv odhláškou, která je také ke stažení ve složce dokumenty. Bude-li dítě odhlášeno v průběhu 2. pololetí, nebudou mu již vráceny zbylé peníze.

Jakékoli změny uvedené v přihlášce musí být nahlášeny, především telefoní čísla.

Docházka


Totožná s harmonogramem školního roku.

Kurzovné


Poplatek činí 25Kč/90 min na dítě. V případě, že dítě nezahájí docházku na začátku pololetí, nebude mu odečten daný počet hodin.

Výstupy


- několikrát ročně spoluúčast na kulturních akcích obce Láz
- během školního roku 2 inscenace

Žádné události